Si en la reunió mantinguda fa escasses tres setmanes entre l’Alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio i Joan Ferrer, president del Bisbal Bàsquet, el primer reconeixia que la diferència entre les subvencions que rebien les entitats culturals i les esportives era astratosfèrica i que s’hauria de revisar, que trobava...