El proper 15 de febrer s’acaba el termini per fer el 3r i últim pagament trimestrals dels jugadors de categoria mini en amunt. També el mateix dia s’acaba el termini per fer el 2n pagament trimestral del “Bàsquet a l’escola”. Quotes pagament temporada 2014-15 – Categories Mini en amunt...