Solgironès, fred, calor i aigua calenta. Benestar, estalvi, ecologia. SOLGIRONÈS: Compromís i qualitat! A Solgironès, donem una gran importància a la qualitat i a la fiabilitat dels productes que utilitzem. Per això els nostres enginyers sotmeten a exhaustives i rigoroses proves tots els components a utilitzar en una instal·lació...