EL BISBAL BÀSQUET DEMANARÀ EXPLICACIONS PEL TRACTE PREFERENCIAL QUE REBEN PER PART DE L’AJUNTAMENT ALGUNES ENTITATS

Si en la reunió mantinguda fa escasses tres setmanes entre l’Alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio i Joan Ferrer, president del Bisbal Bàsquet, el primer reconeixia que la diferència entre les subvencions que rebien les entitats culturals i les esportives era astratosfèrica i que s’hauria de revisar, que trobava lògica que la queixa del club que rep una subvenció anual de 3.200€ per una activitat continuada d’11 mesos i que rep 0€ en cadascun dels molts actes que organitza i que algunes entitats reben subvencions escandaloses per actes d’un sol dia o de menys de dues hores de durada.

Si en reitarades queixes del CE Bisbal Bàsquet s’ha reconegut per part del consistori que més d’una entitat no presenta ni instàncies i s’arregla els temes a cop de telèfon, quan el club ha d’entrar per registre d’entrada qualsevol petició o acte que vol organitzar, després d’aquest reconeixement només pot arribar la indignació escandalosa, quan una àrea la d’Esports contínuament maltractada pel Sr Romaguera i el Sr Sais, quan amb Aparicio sembla que es perpetuen els tractes de favor vers algunes entitats de la Bisbal.

Treballadors municipals munten l’Espai de la Rigotaberna

20120807-210858.jpg

El CE Bisbal Bàsquet demanarà explicacions per aquest fet. Operaris de l’Ajuntament duien avui al matí tasques de muntatge de la Rigotaberna, espai dels Geganters organitzen al llarg de la Festa Major, de forma sensacional, durant els últims anys per recaudar fons per la seva entitat. Però que sigui un espai genial, que dóna molt d’ambient i oferta de Festa Major per a tots els públics no justifica que puguin tenir a la seva disposició dos treballadors i un camió de la Brigada Municipal.

20120807-210911.jpg

Pel President del Bisbal Bàsquet “és un fet denunciable i que ens indigna. A nosaltres ningú ens ve a muntar la Diada de Bàsquet, ni les 24 Hores, ens hem de muntar l’escenari de la Quina, i en canvi t’adones que hi ha altres entitats que poden disposar de tot i més per part de l’Ajuntament, tant econòmicament com logísticament“. També afegia que “Més val que l’Ajuntament deixi clar quin són els paràmetres on una entitat pot disposar de la Brigada, perquè o munten els actes a tothom o no els munten a ningú”. Valorava que “en moments on tenim un pavelló que cau a trossos i el Cap de Manteniment està destinat a fer de recepcionista a la piscina aquests operaris podrien haver estat arreglant qualsevol cosa de la ciutat, o sino que vinguin al pavelló i els ensenyarem la pista, el porxo,  totes les dutxes que no funcionen, els lavabos com estan,… feina creu-me que ja n’hi ha!”

El club que enguany va rebre l’autorització per dur a terme les 24 Hores just el dia abans i l’any anterior ho va rebre ja passat l’acte demanarà consultar el registre de sortida i d’entrada i de sortida per saber com està redactada aquesta instància i així poder redactar-la de forma molt semblant perquè així puguin disposar també de la brigada municipal pel muntatge dels actes.

Des del club es vol deixar clar que no es té cap mena de problema ni vol crear-ne amb l’Entitat dels Geganters, ni amb cap altra que tenen la sort d’està més ben considerats dins el Consistori, sinó que les queixes del CE Bisbal Bàsquet van dirigides a un Ajuntament que crea greuges comparatius molt evidents entre les diferents entitats de la ciutat i que n’haurà de donar explicacions de forma pública.

Brigada muntant la Rigotaberna
Membres de la Brigada muntant l’espai de la Rigotaberna

Leave a Reply

%d bloggers like this: